Totalentreprenad – Så gör vi

När det kommer till totalentreprenad börjar vi med att stämma av dina önskemål och planer. Vi skapar oss en bild över vad som behöver göras så att vi kan planera på ett korrekt sätt, skaffa rätt typ av material, och så vidare. Beräkningen av ytan är en viktig del av detta för att kunna planera materialförbrukning och tidsåtgång. Vi tar också reda på om det finns några specifika hinder eller utmaningar som vi måste anpassa oss efter. När det kommer till nybyggen tittar vi på de ritningar och planeringar som din arkitekt har tagit fram för att kunna ge dig en detaljerad offert.

Projektets omfattning

När vi har en klar uppfattning om projektets omfattning tar vi fram en offert som vi presenterar för dig. När vi väl kommit överens om en offert som båda parter är nöjda med, då sätter vi i gång med det hela. Vi börjar med att kontakta alla hantverkare som vi planerar att jobba med. Var lugn, vårt kontaktnät är stort och ditt projekt kommer inte att dra ut på tiden bara för att några av medarbetarna till exempel skulle bli sjuka. Vi håller oss alltid till den tidsplan vi kommit överens med dig om.

Vi slutför vårt arbete i tid

Nästa steg i processen är beställningen av material. När vi väl fått allt det på plats är det sedan dags att sätta i gång med själva byggnadsdelen av vår totalentreprenad. Vi håller dig ständigt uppdaterad under arbetets gång så att du kan få en bra inblick i projektet. När arbetet är färdigt besiktas det. Om allt är i ordning, vilket vi alltid ser till att det är, skickar vi fakturan till dig. Svårare än så är det inte att anlita oss för totalentreprenad!