Totalentreprenad dusch Stockholm

Totalentreprenad – Så gör vi

Totalentreprenad kan upplevas som ett vagt begrepp. Så vad gör egentligen en totalentreprenör och hur ser processen ut? Kort sagt skulle man kunna säga att när du anlitar oss ser vi till att ta helhetsansvaret för ditt byggnadsprojekt. På den här sidan beskriver vi mer i detalj exakt hur förloppet ser ut och vad du kan förvänta dig.

Vid en första kontakt börjar vi med att stämma av dina önskemål och planer. Vi skapar oss en bild över vad som behöver göras så att vi kan planera på ett korrekt sätt, skaffa rätt typ av material, kontakta rätt hantverkare och så vidare. Beräkningen av ytan är en viktig del av detta för att kunna planera materialförbrukning och tidsåtgång. Vi tar också reda på om det finns några specifika hinder eller utmaningar som vi måste anpassa oss efter.

Första steget handlar helt enkelt om att göra en grundläggande planering för att på så sätt kunna säkerställa att vi har de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra projektet i fråga.

Projektets omfattning

När vi har en klar uppfattning om projektets omfattning tar vi fram en offert som vi presenterar för dig. Offerten innehåller information om utgifter för hantverkare och material. När vi väl kommit överens om en offert som båda parter är nöjda med sätter vi i gång med själva bygget. Vi börjar med att kontakta alla hantverkare som vi planerat att jobba med. Du kan vara lugn, vårt kontaktnät är stort och vi har en hantverkarbank med personal vi arbetat med tidigare som vi vet håller hög klass.

Med tanke på vårt omfattande kontaktnät har vi även potentiella ersättare. Ditt projekt kommer således inte att dra ut på tiden bara för att några av medarbetarna till exempel skulle bli sjuka. Vi håller oss alltid till den tidsplan vi kommit överens med dig om när du anlitar oss för totalentreprenad.

Totalentreprenad attefallshus Stockholm

Vi slutför vårt arbete i tid

Nästa steg i processen är beställningen av material. När vi väl fått allt det på plats är det sedan dags att sätta i gång med själva byggnadsdelen av vår totalentreprenad. Vi håller dig ständigt uppdaterad under arbetets gång så att du kan få en bra inblick i projektet. När arbetet är färdigt besiktas det. Om allt är i ordning, vilket vi alltid ser till att det är, skickar vi fakturan till dig. Svårare än så är det inte att anlita oss för totalentreprenad!

När du vänder dig till oss för någon av våra tjänster är det viktigt att du känner dig trygg genom hela processen, från första kontakten till slutbesiktningen och även därefter. Därför ser vi till att finnas tillgängliga för dig, även efter projektet färdigställts, ifall några synpunkter eller frågor skulle dyka upp med tiden. Vi är väl medvetna om att det finns många oseriösa aktörer på marknaden, därför är vi extra måna om att inte vara en av dem!  

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify