Totalentreprenad – Så gör vi

Nedan har vi redogjort för hur vi brukar jobba i olika typer av totalentreprenad – från nybyggen och renoveringar till rivningsprojekt.

Först och främst bekantar vi oss med dina önskemål och planer. Vi skapar oss en bild om utrymmet som ska renoveras eller rivas för att välja rätt material. Beräkningen av ytan är viktig att ta hänsyn till både för materialförbrukning och tidsåtgång. Finns det några specifika hinder eller utmaningar, tar vi dem gärna.  Vad menar vi med hinder?  Till exempel ett hus med eternit behöver specialsanering, något som ett vanligt hem inte alls kräver.

Ett flygfoto över vår totalentreprenad.
Här pågår en totalentreprenad där vi bygger en fastighet helt från grunden.

För nybyggen tittar vi på de ritningar och planeringar som din arkitekt har tagit fram för att kunna ge dig en detaljerad offert.

Omfattningen på en totalentreprenad

När vi har en klar uppfattning om projektets omfattning räknar vi fram en offert som vi gärna presenterar för dig. Arbetsplaneringen börjar först efter det att vi justerat offerten efter dina önskemål och du godkänd den. Självklart, får du även veta hur lång tid renoveringen kommer att ta.

Därefter kontaktar vi alla hantverkare som vi planerar att jobba med. Var lugn, vårt kontaktnät är stort och ditt projekt kommer inte att förlängas om någon av medarbetarna exempelvis blir sjuk. Vi garanterar att vi slutför allt i tid.

Vi slutför vår totalentreprenad i tid

Materialbeställningen är vårt nästa steg. Om något material kräver längre leveranstid, meddelar vi det med detsamma. Det är upp till dig om du vill vänta eller byta ut det. Vi hjälper till i vilket fall.

Arbetet sätter igång och vi håller dig uppdaterad längs vägen. Du får direkt information om det mot förmodan skulle uppstå någon form av förseningar. Våra hantverkare följer branschstandard och gällande rekommendationer.

När arbetet är färdigt besiktas det. Om allt är i ordning, vilket vi oftast ser till att det är så skickar vi fakturan till dig.

Så enkelt går det till när du anlitar oss för din totalentreprenad i Stockholm!

Vi vill att du ska vara vår nästa kund. Kontakta oss för mer information och en individuell offert.